mystic & pagan roots, goddess, lost tribes

 

 

so, to my understanding, and vast research, i am most notably through bloodline-blood type analysis and dna genetic research, my most ancient bloodline from
i have done the best at tracing my maternal and paternal families blood type- bloodlines from where they began and the migrations as such through scientific research and studies with in ancient arabic celt urlic finno-  indo -armenian  indo-iranian , indo-aryan, indo-european cultures and bloodline tracing.
so WHO were the aryans?  http://www.politicsforum.org/forum/viewtopic.php?
t=158149&start=40

Transcript of Multilingualism and multiculturalism in the basque country

MULTICULTURALISM
More than one culture in the same placeAdvantages / DisadvantagesReal experience
IMPACT IN THE BASQUE COUNTRY
High percentage of immigrantsThe main reasonInfluence in our society and language
Most of the immigrants came from South America 41%
Language: SpanishNorth Africa 20,45%
Languages: Arabian, FrenchEuropean Union 14,4%
Languages: English, French, German, Romanian…China 8%
Language: Chinese, English
 http://atlan.org/articles/true_history/
 https://narinnamkn.wordpress.com/2013/12/26/basques-and-armenians/
16473090_934251093377744_1568265741906602062_n
Ancient Armenoids added a new photo to the album: THE LOST TRIBES.

Հայի ոգին, նպատակը եւ մարգարեությունը Սուրբ քաղաք Երուսաղեմում (Հայերեն թարգմանությունը ներքեւում)

Boris Moisheson a Jewish professor from Columbia University published a book in 2001 titled ‘Armenoids in prehistory’ and goes into detail about Armenians in the ancient world and their influence on the earliest civilizations. He also mentions that the Old Testament is about a branch of Armenians and that the Armenoid people were the first to introduce not only farming and temple building, but also that they were experts in metallurgy and trade.

Armenians are the only tribe or race in the world to have their own territory and quarter in the Holy Land Jerusalem, while the Christians, Muslims and Jews have to share their quarter. The tower of David is also in the Armenian quarter.

I just want to repeat that again in case some of us do not understand what that means. Armenians are the only people or race in the entire world to have their own territory or quarter in the holy land. The Ethiopians, Egyptians, Roman Catholics, Greeks, French, Assyrians, Jews from all over the world and Shia and Sunni Muslims have to share their territory under their religious quarter, but the Armenians are the only people to have their own entire territory called ‘The Armenian quarter’. Also, the tower of David is and has always been in the Armenian territory and quarter. Portraits and paintings of ancient Kings and Queens and the mosaics in the oldest Churches in Jerusalem also have Armenian descriptions and letters on them.

The Armenians, as Professor Moisheson pointed out were the very first religious and advanced civilization in that region. Some of the greatest archaeologists, historians and professors in the 20th Century like Flinders Petrie, Talbot Rice, Elliot Smith, Douglas E. Derry and Walter Bryan Emery also noted that wherever they excavated and dug in the world there was Armenian skulls and traces found underneath many of the oldest temples.

Please check out our ‘Lost Tribes’ album for the post that shows Armenian letters carved inside the Hebrew cave at Serabit El Khadim.

Հրեա պրոֆեսոր Բորիս Մոյշեսոն Կոլամբիա համալսարանից 2001 թվականին հրապարակել է գիրք հին հայերի մասին: Այդ գրքում նա նշում է, որ հայերը գտնվում են աշխարհի ամենահին քաղաքակրթության էպիկենտրոնում: Նա իր գրառումներում ավելացրել է նաեւ, որ Բիբլիական Իսրայելը ծնունդ է առել հայ ծագում ունեցող խմբավորումներից:

Հին քաղաք Երուսաղեմը բաժանված է չորս մասերի, որոնցից են քրիստոնեական, մահմեդական, հրեական եւ հայկական հողատարածքները:
Հայը աշխարհի միակ ազգն է, որը տիրապետում է հին Երուսաղեմ քաղաքի մեկ քարորդին:

Նույնիսկ Դավթի աշտարակը գտնվում է հայկական տարածաշրջանում: Սա է պատճառը, որ պրոֆեսոր Մոյշեսոն իր գրքում նշել է հայ ազգին որպես այդ տարածաշրջանի առաջին քաղաքակրթություն:

No automatic alt text available.

Armenia, Buddha, and the Indus Valley civilizations.

Հայաստան, Բուդդա եւ Ինդուս հովիտ քաղաքակրթությունները (Հայերեն թարգմանությունը ներքեւում)

In 1898 British archaeologist and researcher William Claxton Peppe excavated a mound in Piprahwa India and found the tomb which many believe was the tomb and birth place of the Lord Buddha. According to Mr. Peppe, the locals called the birth place of the Buddha and its mounds ‘Kots’, which in Armenian means “Closed” and could describe the mound and tomb as a secret or closed burial chamber. Why is there Armenian letters and a completely different form of alphabet on the Buddha pottery instead of Pali, Sanskrit or Old Tibetan?

In the Encyclopedia of North-East India Volume 1 by Col Ved Prakash its written that the Armenoids entered India in the 3rd-2nd millennium BC through its North Western region and made significant contributions to the culture and civilization of Eastern India prior to the advent of the Vedic Aryans. Author R.B Mandal wrote in the ‘Systems of Rural settlements in Developing countries’ that two great prehistoric people in India have been the Mediterranean-Armenoid and the Munda speaking people. He also wrote that “Prior to Aryanisation most parts were occupied by the aboriginals (Proto-Australoids) and the Armenoids which have been described in early Sanskrit texts”.

An Indian born writer and lecturer Phiroz Dorabji Mehta that was raised in a Farsi Zoroastrian religion wrote in Volume 86 of Memoirs and Proceedings of the Manchester Literary and Philosophical Society 1944 that it is thought the builders of this civilization (India), parallel with those of Sumeria or Egypt, were Armenoid peoples. Meanwhile, men elsewhere in the Asian steppes and in Mesopotamia had learned to use the horse and in the 2nd millennium BC the Indo-Aryan barbarians from the steppes of modern day Turkestan poured over the Hindu Kush into the fertile prosperous Indus Valley.

It is ultimately the mixture of these Armenoid, Indian and Proto-Mongolian tribes that gave birth to the ancient Altaic, Turanian and old Persian civilizations. Archaeologist and respected expert on ancient Iran Roman Ghirshman was credited in ‘Armenoids in Prehistory’ by Boris Moisheson and it is written that “The predominance of the Armenoid type among the last Zoroastrians – the Parsees and the anthropological data on the Scythians and Iranian conquerors of the first half of the 1st Mill. BC point out that in the Irano-Aryan entity an active Armenoid nucleus has existed that was closely connected with the Zoroastrian religion”.

Another well known Indian writer from Harvard Mr. Biraja Sankar Guha in his work ‘Racial elements in the population (1944)’ wrote that the ancient Sanskrit texts and classics like the Mahabharata includes Armenoids among Shudras and from historian point of views the Kohistan, Chitral, Kafirstan and Gilgit Kashmir regions in India are called the “Armenoid regions”.

1898 թվականին Բրիտանացի հնագետները հայտնաբերեցին Բուդդայի գերեզմանը, որտեղ կային հայկական տառերով խեցեգորցության նմուշներ: Հնդկաստանի եւ Իսրայելի պատմաբանները, որոնց մասին ես արդեն նշել էի, հրատարակել են գրքեր, որտեղ ներկայացրել են հնդիկների, շումերների, եգիպտացիների եւ պարսիկների քաղաքակրթություններ ստեղծված հին հայ ցեղախմբերի կողմից: Մինչեւ այսօր Հնդկաստանում գոյություն ունեն վայրեր, որոնց անվանում են հայկական մարզեր:

14556609_1169322403114638_6626009250492305162_o-1
 https://www.facebook.com/notes/%C5%82ukasz-czepu%C5%82kowski/associations-between-egyptian-isishathor-and-sumerian-mesopotamian-babylonian-ro/363237277381330

Armenian as the oldest language in the world.

Հայերենը աշխարհի ամենահին լեզուն է (Հայերեն թարգմանությունը ներքեւում)

One of the most oldest and important Gods in Egypt called ‘Horus’ (The Falcon God) goes by another name, which is ‘Heru’. If you search “Heru Horus” you will find information, comic books, artwork, images, and magazines dedicated to this God that was and is still known as HERU. Then if you search what ‘Heru’ means and why this Egyptian God is called Heru, you will find that it means “Distant or far” and because he is the ‘Distant one’. You can also translate the words “distant” and “far” in Ethiopian, Arabic, Latin or Greek and you will see that they don’t use the word ‘Heru’ for “Distant and far”, but as we all know the word for distant or far in Armenian is ‘Heru’.

Douglas E. Derry, Walter Bryan Emery and William Flinders Petrie called the Armenoid race the “Dynastic race”, and the dynastic race was also known as the ‘Followers of Horus’ or the ‘Falcon tribe’. The Falcon is also an important symbol in Armenian culture and heritage and it is on or in practically every Armenian Church always depicted on top of Jesus Christ with the Falcons head pointing and flying downwards symbolizing the ‘Falcon dive’ after having the ability to fly to the fastest and greatest heights. The Falcon is the fastest animal in the entire world, and can fly higher than any other bird. It is also known as the ‘Protector of the Heavens Gates’.

‘Heru Horus’ in Armenian could mean “my distant father” or Heavenly Father. You can also find Armenian words being used in many different ancient cultures if you pay close attention, here are some more examples.

The Armenian-Egyptian Princess Nefertiti and her husband Akhenaten worshipped the Sun disk which was called ‘Aten’. Their life was based on sun worship and believed it was the giver of life. ‘Aten’ or “Aden” in Armenian means “occurrence”, “happening” or “timing”, and this could be used to describe when the sun rises and settles. Nefertitis and Akhenatens temple, land and home was also called ‘Amarna’, which means “the summer” or summer time in Armenian.

The Norse or Nordic Sky God ‘Odin’ or ‘Oden’ has another interesting name, since ‘Oden’ in Armenian means “from the sky” or from the air. Even when Christians say ‘Amen’ at the end of a prayer which means “entirely” or “for all” in Armenian, it is used to bless or give Gods blessing to everyone and for all. One of the most hidden and important Christians known as the Cathars (also known as the men of good or Noble men) were known for building their Castles and Churches on top of high mountain tops. ‘Cathar’ in Armenian means something at the top of the highest peak or point.

The Armenian language is a complex ancient linguistic code. It is cryptic, celestial, sophisticated and when Lord Byron wrote “Armenian is the language to speak with God”, we believe he was being literal. In Armenian surnames we find the veins, traces and pathways of the entire world. We find the puzzle pieces and origin of ancient civilizations.

We have surnames like ISRAELYAN for the people of Israel and we have KHAZARIAN for the Khazar Kingdom. We have the name ASHKHEN which the Ashkenazi Jews are named after and Ashkenaz is found in Armenia on the old Geographer and Biblical maps. We have MINOYAN which is for the Minoans, another fancy name for the Phoenicians. We have YEMENIAN for Yemen, HUNANYAN for the Huns or Hungarians. We have PORTUGALYAN for Portugal and ASSADOUR for the ancient Spanish city of Asturia. We have SETYAN for ‘Set’ the ancient desert God of disorder and war, and we even have biblical names like ABRAHAMIAN for Abraham, Movses/Moses, Hacob/Jacob, and one of the most important tribes in the Bible called the AMORITES known as the fierce Giants get the name ‘Amor’ from the Armenian word ‘Amur’, which means solid or extremely strong. ‘Tan’ at the end of words and places like Hayas-tan, Yuca-tan peninsula etc, means “house” or home (land) in Armenian.

These meanings and connections usually go unnoticed, but are randomly found everywhere. For example ‘Caravan’, a vehicle used for living in and travel, in Armenian means a large group of people traveling or moving. “Telarian” which is a Spider creating a web has the root word “Tel”, which means “string” or a strand in Armenian. In the American movie ‘The 5th wave’ Aliens come to earth and humans call the Aliens “The others”. “Ayl-en” in Armenian means “they are other” or they are different. We also believe that the word ‘Ancient’ derives from the Armenian word ‘Ancyal’, which means “past” or from the past.

In the future we will show you how the Latin/English alphabet in the late middle ages still used Armenian letters in their ancient manuscripts before it was completely transformed into the English alphabet it uses today.

Եգիպտոսի ամենահնագույն եւ կարեւորագույն աստվածներից մեկը կոչվում է Հորս (Horus -Աստվածային բազե), որը նաեւ մեկ այլ անվանում ունի, կոչվում է Հեռու (Heru): Եթե դուք փորձեք փնտրել Հեռու Հորս (Heru Horus) բառը, ապա կարող եք գտնել, որ այս Աստվածը հայտնի է որպես Հեռու անվանմամբ, որն էլ եգիպտացիների հավատքում նշանակում է «հեռավոր մի տեղ»: Եթե դուք թարգմանեք Հեռու բառը բոլոր հնագույն լեզուներում, ապա կտեսնեք, որ նրանք չունեն հեռավոր կամ հեռու նշանակությունը, սակայն ինչպես բոլորս գիտենք հեռավոր կամ ‘Heru’ բառը հայերենում նշանակում է հեռու:

Դուգլաս Դերրին, Վալտեր Բրայան Էմերին եւ Ուիլյամ Ֆլինդերս Փիթրին արմենոիդ ռասսան անվանում էին դինաստիա, եւ հենց այդ նույն դինաստիան հայտնի էր որպես «Հորս հետեւորդները» կամ «բազեի ցեղ»: Հայկական ժառանգության մեջ բազեն ներկայացնում էր կարեւորագույն խորհրդանիշ եւ պատկերված էր ամբողջ հայկական եկեղեցիների գագաթին Հիսուս Քրիստոսի հետ, բազեների գլուխները ուղղված դեպի ներքեւ, խորհրդանշելով «բազեի սուզվելը», որն էլ հնարավորություն էր տալիս թռչել դեպի ամենաարագ եւ մեծագույն բարձունքները: Բազեն ամբողջ աշխարհի ամենաարագ կենդանին է, եւ կարող է թռչել ավելի բարձր, քան որեւէ այլ թռչուն: Այն նաեւ հայտնի է որպես երկնքի դարպասների պաշտպան:

«Հեռու Հորս» հայերենում կարող է նշանակել «հեռավոր հայր կամ երկնային հայր»: Դուք կարող եք գտնել նաեւ հայերեն բառեր, որոնք օգտագործվում են տարբեր հնագույն մշակույթների մեջ, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, այստեղ կան որոշ օրինակներ:

Հայ-եգիպտական արքայադուստր Նեֆերթիթին (Nefertiti) եւ նրա ամուսին Աքենաթեն (Akhenaten) երկրպագում էին արեւին, որը կոչվում էր «Աթեն» (Aten): Նրանց կյանքը հիմնված էր արեւի պաշտամունքի վրա եւ նրանք հավատում եւ երկրպագում էին արեւը: «Աթեն» կամ «Ադեն» հայերենում նշանակում է «Դեպք», «Կատարում» կամ «Ժամանակ»: Այն կարող է օգտագործվել արեւի բարձրանալու կամ բնակությունը նկարագրելու ժամանակ: Նեֆերթիթիի եւ Աքենաթենի տաճարը, հողատարածքը եւ տունը կոչվում էր նաեւ «Ամառնա» (Amarna), որը հայերենում նշանակում է «ամառ» կամ ամառային ժամանակ:

Սկանդինավյան երկնքի աստվածը «Օդին» կամ «Օդեն» (Oden) ունի մեկ այլ հետաքրքիր անուն, քանի որ «Օդեն» բառը հայերեն նշանակում է «երկնքից» կամ օդում: Նույնիսկ երբ քրիստոնյաները աղոթք են ասում, վերջում անպայման շեշտում են «ամեն» (Amen) բառը, որը հայերենում նշանակում է «ամբողջությամբ» կամ «բոլորի համար», այն օգտագործվում է օրհնելու կամ աստվածների օրհնությունը ստանալու համար:

Առավել թաքնված եւ կարեւորագույն քրիստոնյաներից հայտնի էին կատարները (Cathars) որպես աստվածային մարդիկ կամ ազնիվ տղամարդիկ, որոնք հայտնի էին իրենց ամրոցները եւ եկեղեցիները լեռնային բարձր գագաթներին կառուցելով: «Կատար» բառը հայերենում նշանակում է ինչ-որ բան վերեւում, ամենաբարձր գագաթ կամ կետ:

Հայերեն լեզուն համալրված է հնագույն լեզվական կոդով: Այն երկնային, խոր եւ բարդ լեզու է, եւ երբ Լորդ Բայրոնը գրեց, որ «հայերեն է այն լեզուն, որով խոսում են Աստծո հետ», մենք հավատում ենք, որ նա ի նկատի ուներ, որ դա ճիշտմարիտ է: Հայոց լեզվի եւ ազգանունների մեջ մենք գտանք ողջ աշխարհին միացնող հետքեր եւ ուղղիներ: Մենք գտնում ենք հանելուկային կտորներ եւ տեղեկություններ մարդկային քաղաքակրթության ծագման մասին:

Մենք ունենք ազգանուններ, ինչպիսիք են Իսրայելյան Իսրայելը (Israel) ժողովրդի համար, ունենք Ղազարյան Խազար (Khazar) թագավորության համար: Մենք ունենք Աշխեն անունը, որը աշքենազի (Ashkenazi) հրեաների անվանումն է եւ Ասքանազը (Ashkenaz), որը գտնվում է Հայաստանի հին աստվածաշնչյան քարտեզների մեջ: Մենք ունենք Մինոյան, որը Մինոյանների (Minoan) համար է, մեկ այլ անուն Փյունիկյան (Phoenician) ժողովրդների համար: Մենք ունենք Եմենյան Եմեն (Yemen), Հունանյանը հունգերի (Huns) համար կամ հունգարացիների, Պորտուգալիայան Պորտուգալիայի համար եւ Ասատուր հնագույն իսպանական քաղաք Ասատուրիայի համար: Մենք ունենք Սեթյան անունը հնագույն Սեթ (Set) անկարգությունների եւ պատերազմի Աստծո համար էր, ինչպես նաեւ բիբլիական անուններ, ինչպիսիք են Աբրահամյան Աբրահամի համար, Մովսես / Մովսէսի, Հակոբ / Յակոբի (Jacob): Աստվածաշնչի ամենակարեւոր ցեղերից մեկն էին նաեւ ամորհացիները (Amorites) հայտնի որպես կատաղի հսկաներ, իրենց Ամոր անունը ստացել էին հայերեն Ամուր բառից, ինչը նշանակում է պինդ կամ չափազանց ուժեղ: «Տան» վերջավորությամբ բառերը, ինչպիսիք են Հայաս-տան, Յուքա-տան (Yucatan) թերակղզում, եւ այլն, հայերենում նշանակում է «տուն» կամ ցամաքային տուն:

Այս իմաստները եւ միացումները սովորաբար մնում են աննկատ, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով պատահականորեն հայտնաբերվել են ամենուր: Օրինակ «Քարավան», (Caravan) օգտագործվում է ճանապարհորդության համար, հայերեն նշանակում է մարդկանց ճանապարհորդող կամ շարժվող մեծ խումբ: «Թելարյան» (Telarian), դա սարդի ստեղծած թելանման ցանցերից առաջացած բառ է, «Թել», ինչը հայերենում նշանակում է լար կամ հյուսելու միջոց: 5-րդ ալիք (The 5th wave) ամերիկյան ֆիլմում «Այլմոլորակայինները» (ALIENS) եկել էին երկիր մոլորակ, եւ մարդիկ նրանց անվանել էին «մյուսները»: «Այլ» հայերենում նշանակում է «նրանք այլ են (Aliens)», կամ «նրանք տարբեր են»: Մենք նաեւ հավատում ենք, որ «անցյալ» բառը (ANCIENT) բխում է հայերենի «անցյալ» բառից, որը նշանակում է «անցյալը» կամ անցյալի:

Հետագայում մենք ցույց կտանք ձեզ, թե ինչպես է լատինական-անգլերեն այբուբենը դեռեւս ուշ միջնադարում իրենց հնագույն ձեռագրերում օգտագործել հայկական որոշ տարեր, ինչպես նաեւ այն լիովին վերափոխել եւ մինչեւ օրս օգտագործում է:

Image may contain: 1 person, text
The associations between Egyptian Isis~Hathor and Sumerian, Mesopotamian, Babylonian, Roman, Greek or Norse goddesses of Love, War and Fertility
Probably the oldest is Inanna, the Sumerian goddess of sexual love, fertility, and warfare. Inanna can be considered the most prominent female deity in ancient Mesopotamia. As early as the Uruk period [ca. 4000–3100 BC], Inanna was associated with the city of Uruk. Inanna’s name derives from Queen [or Lady] of Heaven. She was associated with the celestial planet, Venus and Sirius. Like Venus, Inanna seems unpredictable in her actions, being both the goddess of love and war, having both masculine and feminine qualities Inanna is the goddess of love – but not marriage. She is connected with extramarital sex and sensual affairs. There is a theory that she originated from the extraterrestrial, very long-living race Annunaki. Her grandfathers [or one of these a father] are thought to be the Annunaki Enki and Enlil [JWHW]. It is very probable that she was the prototype of all other goddesses of Love. But maybe she was always one and the same entity/person moving through a variety of places and times..
Ishtar and Astarte as the Inanna clones were connected with fertility, sexuality, and war. Their symbols were the lion, the horse, the sphinx, the dove, and a star within a circle indicating the planet Venus. She also was connected with Sirius. Astarte is the Greek name of the Mesopotamian [I.e. Assyrian, Akkadian, Babylonian] Semitic goddess Ishtar known throughout the Near East and Eastern Mediterranean from the early Bronze Age [3300BC] to Classical times. In the Babylonian pantheon, she “was the divine personification of the planet Venus”. The beginnings of her cult reach 2500BC. The pentagram [significance explained below] is often called ”The Star of Ishtar”. Another version of the Star of Ishtar has the eight-vertex form. Astarte arrived in Ancient Egypt during the 18th dynasty 1550 – 1292BC
Goddess of joy, feminine love, and motherhood and fertility – Goddess of the Sky.. Hathor is ambiguously depicted about the First Dynasty [3100 BC].. may be even earlier than Isis – so she may seem to be the Isis’s progenitor.. The connection between Hathor and Ishtar-Inanna is totally obvious..
And in the Egyptian pantheon the two goddesses – Hathor and Isis – are merged. The first secure references to Isis date back to the 5th dynasty. Her name appears for the first time in the sun temple of king Niuserre and on a statue of an priest named Pepi-Ankh, who worshipped at the very beginning of 6th dynasty and bore the title “high priest of Isis and Hathor”. In a complicated relationship Hathor is at times the mother, daughter and wife of Ra and – like Isis – of Horus [except being his daughter]..
Digression:
Ra was identified with the similar deity, Horus. But Hathor had been paired with Ra in some regions, as the mother of the god. Since Isis was paired with Horus, and Horus was identified with Ra, Isis began to be merged with Hathor as Isis-Hathor. By merging with Hathor, Isis became the mother of Horus, as well as his wife. Eventually the mother role displaced the role of spouse. Thus, the role of spouse to Isis was open and in the Heliopolis pantheon, Isis became the wife of Osiris and the mother of Horus-Ra.
This reconciliation of themes led to the evolution of the myth of Isis and Osiris.. and what is interesting he and Isis have the same parents: Geb and Nut.. the same as also Horus’s parents in some myths or Osiris and Isis in others.. Thus we may for instance conclude that Hathor and Ra were possibly the parents to Isis and Horus who became consorts.. or – Isis and Ra were parents of Horus and Hathor who were consorts to each other..
Isis is the Egyptian great Mother Goddess, prototype of the faithful wife and fertility, and protective mother so the connection between her and Love is self-evident. She is a goddess of more feminine energy. Relatively rarely the sources say that she was the goddess of war, too. She was worshiped as the ideal mother and wife as well as the patroness of nature and magic. She was the friend of slaves, sinners, artisans, and the downtrodden, and she listened to the prayers of the wealthy, maidens, aristocrats, and rulers it is believed that she was originally an independent and popular deity in predynastic times, prior to 3100BC [most probably earlier that Hathor and she is associated with the planet Venus. Pentagram is called sometimes the ”’Star of Isis”’ or the ”’Star of Ishtar”’.
Aphrodite/Venus obviously is connected with planet Venus. The goddess of beauty, love, sexuality, fertility and prosperity. What is most amazing about her and very valid but not widely known she ALSO was worshiped as a War Goddess.
What is very interesting and important here about the pentagram is that it is a figure created by the movement of the very planet Venus during the precession of its orbit lasting ca. 8 years and occurring once in ca. 125 years. The precession is associated with the twice transit of Venus through the disk of Sun in this period – at the beginning and in the end of the precession. [In this millennium I had a chance to watch both transits – the first in Summer 2004 🙂
Freyia in Norse mythology, Freyja [Old Norse the “Lady”] is a goddess associated with love, beauty, fertility, war, gold, seiðr, war, and death. Seiðr [sometimes anglicized as seidhr, seidh, seidr, seithr or seith] is an Old Norse term for a type of sorcery which was practiced in Norse society during the Late Scandinavian Iron Age.
Analogies between Inanna, Ishtar, Astarte, Hathor, Isis, Freyja and Venus:
1. All goddesses are goddesses of Love
2. All are goddesses of fertility
3. All have connection with sexuality
4. All are closely connected with the planet Venus [no data on Freyja]
5. All are more or less connected with Sirius – Holy Star of Isis [no data on Freyja]
6. All are connected with the pentagram [often called Star of Isis, Star of Ishtar]
7. All are War Goddesses
8. All are but ONE goddess [?]

Sophia, Mother of the All

GODDESSES OF WISDOM

~~ Asphodel P. Long

“Though she is but One, she can do all things,

And while remaining in herself, she renews all things….

She reaches mightily from one end of the earth to the other

And orders all things well…” (BWS 7:27; 8:1)

This is a description of a divine female being called Wisdom, and it appears in the Book of the Wisdom of Solomon, written at about 100 – 50 BCE in Alexandria, Egypt. It is included today in the Roman Catholic bible and in the Apocrypha to the Protestant and the Hebrew bibles. In Hebrew, Wisdom is called Hochmah, and in Greek, Sophia. The above lines quoted were written in Greek, echoing an earlier description of Wisdom which occurs in the Book of Proverbs, (8:22/23 f) where she is described as being “there from the beginning, ages ago I was set up, before the beginning of the earth”.

Wisdom is always female. She has been called the “last of a long line of ancient near eastern goddesses”, which include Isis, Ma’at, Astarte, Tiamat; on the Hellenistic side she shares her sisterhood with Demeter, Rhea, and the older, pre-Hellenic Athene, the ancient earth-mother creatrix, attended by her owls of wisdom.

Wisdom bears with her the characteristics of all other goddesses associated with the idea of Wisdom – she is the creatrix of the universe, its maintainer and sustainer; at the same time, she is in every part of it, and in ourselves as human beings. Her Wisdom nature in us enables us to take part in the life of the universe. One scholar has described this exactly when discussing the Mesopotamian goddess Nisaba who was worshipped about 3000 BCE. She was called Goddess of the reeds, and became goddess of music and of writing.

This scholar writes: “It is quite clear that… in themselves they (the reeds) were never divine. Any individual reed counted merely as a plant… and so did all the reeds… however it had wonderful properties. It was capable of amazing things such as the music that could come out of a shepherd’s pipe or signs which would take form under the scribe’s reed and make a story or a poem… these Powers combined into a divine personality, that of the Goddess Nisaba. If she were not near, the shepherd could not soothe the heart with music from his/her reed pipe. To her the scribe would give praise when a difficult piece of writing was achieved. The goddess was thus the power in all reeds, …she was one with every reed in the sense that she permeated it as an animising and characterising agent; but she did not lose her identity… and was not limited by any or even all existing reeds… She is shown in human form as a venerable matron; but the reeds also are there. They sprout from her shoulders, are bodily one with her and seem to derive directly from her” l.

In the same way, the ancients saw the Wisdom goddess as enabling us to understand the world and work in harmony with it – she was the creatrix of the world, she was the world, and we are part of her in it. In particular, she, the Wisdom Goddess, linked the creation and our understanding of it with her need to teach us about the world and our need to learn.

This is made clear by the aretalogy (hymn of self-praise) of the goddess Isis of Egypt, dating from about the 2nd century CE (that is, well within the Christian era). She lists her own nature and qualities. Among the many wonderful lines are these:

I am Isis, I am she who is called goddess by women

I gave and ordained laws for humans which no-one is able to change,

I divided the earth from the heavens

I ordered the course of the sun and the moon

I appointed to women to bring their infants to birth in the tenth month

I made the beautiful and the shameful to be distinguished by nature

I established punishment for those who practise injustice

I am Queen of rivers and winds and sea

I am in the rays of the sun

Fate hearkens to me

Hail Egypt that nourishes me. 2

Here we see the goddess who is divine and creatrix, queen of nature, who also points out the best ways of living and takes part in the world of human beings, and indeed is nourished by her own country, Egypt. In fact, she was also called The Nile river, and the mud of the Nile on which the soil fertility of Egypt depended was worshipped as the goddess Isis.

Wisdom goddesses thus are transcendent and immanent; they are divine and within us all. Ma’at, a sister Egyptian goddess, is Lady of Truth and Right and Goddess of the underworld and the dead. Her name derives from the word used for a measure of land; she is the aspect of Wisdom that measures, sets standards, indicates right from wrong, and in the end, judges the dead as they enter the underworld. Her symbol is a feather; many Egyptian wall paintings show the scene of such a judgement: Ma’at’s feather lies on one scale, balanced by the heart of the dead person on the other; she knows all, nothing is hidden from her. From this aspect she is a personified goddess; yet in another aspect Ma’at and a feather itself are symbols of justice and the right way of life, a way that is in harmony with truth and cannot wriggle out of obligations whether to nature itself or to people within it.

Other Wisdom goddesses are healers (as is Isis, Mistress of Magic); in the Celtic tradition Brigid is a three-fold Wisdom goddess – of healing, of metalwork (she is a smith) and of poetry. Brigid is welcomed with fire which is a transformer of matter, while her healing is always associated with living water-springs, fountains, rivers. She has the knowledge to use these elements to share this wisdom with us.

It may come as a surprise that most of these goddesses’ attributes occur in the biblical tradition of Judaism and in non-mainstream Christianity. The paean of praise for Wisdom already quoted from the Book of Wisdom of Solomon continues with a description of her work among humans: she teaches us

“to know the structure of the world and the activity of the elements,

the beginning and end and middle of times,

the alteration of the solstices and the changes of the seasons,

the cycles of the year and the constellations of the stars

the nature of animals and the tempers of wild beasts, the powers of spirits and the reasonings of humans” (BWS 7:17-20)

After that she is praised with a large number of adjectives – “unique, all-powerful, overseeing all, intelligent, steadfast, sure, free from anxiety” among them.

I want to stress most particularly that the above verses come from the Judaic tradition, and are found in the near-biblical literature that in general has been used for two thousand years and is still used today. Yet, such verses within it are never referred to, the praise of the female divine figure is ignored, and the idea of such female deity or deity-figure is utterly lost, and forgotten, indeed would be called an “abomination” by the traditionally minded. Yet it is there, a strong loving description of a female divinity. Certainly within that piece of literature there are other references to Wisdom becoming a child of god, or created by him, or later, becoming merely the written Law or Torah. Yet, we have in front of us a certain piece of historical writing that tells us that at one time the Jewish people, or at least some of them, worshipped a goddess of creation who also was to be welcomed as teaching them all that was necessary to know about the world. In other passages it is made clear that she also dwells in human beings and is part of our own spirit.

In mainstream Christianity, which immediately followed the period of the Bock of Wisdom, this figure was still immensely powerful. So much so, that the Christian Fathers of the early church decreed that Wisdom was to be taken to be Jesus Christ, since Wisdom must be masculine, and the author of the prologue to the fourth gospel (John 1:1-18) makes this very clear. Other gospel writers (Matthew and Luke particularly) specifically state that Wisdom is Jesus Christ, and Paul in his various letters identified Christ as the Wisdom of God. 3

A corollary of the shift of gender, and the demotion of the female deity, was the demotion of women (Paul is an expert at this). Many feminist writers 4 have shown how nature was made to be considered inferior to ‘culture’ which was male-orientated; that ‘inferior’ women were identified with nature, and man was held to be created to ‘dominate’ both.

This contrasts bitterly with Wisdom’s vision of harmony within nature and of humans working with her. Further, where Wisdom called upon people to study ‘the cycles of the years and constellations of the Stars’ and so on, the Church moved man to the centre of the universe, and made the care of ‘his’ soul within the rule of the Church the only way to wisdom. Nature existed only to be ‘tortured for her secrets’ as a later Christian writer so tellingly put it 5. Hundreds of years passed this way, with nature being treated as a downtrodden servant; by the Renaissance, Galileo still was coerced by the Church to withdraw his observations on the nature of the universe since he demonstrated that ‘man’ was not its centre or pivot.

But Wisdom herself was not entirely lost and she inspired many women through the ages not to accept the prevailing oppression. An alternative strand ran behind the fabric of mainstream Christianity. This was Gnosticism in one form or another, sometimes called Hermeticism or the Hermetic Mysteries.

Frances Yates has given us much wonderful background material on this magical progression of alternative culture that goes right back to the Egypt of Pre-Christianity. 6

Today we can reclaim Wisdom, or Sophia, through study of the Gnostic documents that have been recovered from their long burial in Egypt’s sands. It is possible to see in the large number of documents, called the Nag Hammadi Library, a whole network, even tangle of beliefs that ran side by side with Judaism and Christianity over a very long period. Crucial to all types of Gnosticism was the acceptance of and belief in a female power, or the goddess named Sophia. Elaine Pagels 7 has discussed in detail the kind of Gnosticism of the Christian era that was attacked by the Christian fathers. She recalls that some of the material they objected to asked “Could Wisdom be the feminine power in which God’s creation was conceived?” or even “Wisdom was called the first universal creator”.

Pagels brings before us texts celebrating “the feminine powers of thought, intelligence, foresight” and quotes: “I am Protennoia, the Thought that dwells in the light; She who exists before All… I move in every creature…. I am the Invisible One before the All”. I want to draw attention to the phrase “I move in every creature”. This is central to the Wisdom Goddess, who is not separate as is God the creator, but part of us. Further, Protennoia says “I am the Voice, I speak within every creature. I am the real voice, I cry out in everyone and they know that a seed dwells therein”.

Further Pagels quotes from the documents to show that Sophia created herself: “She came to a high mountain and spent time seated there, so that she desired herself alone… she fulfilled her desire and became pregnant from her desire”.

In all these documents Wisdom (thought, knowledge) is female, is the creatrix, yet dwells with humans, is the source of their voice and the seed of their knowledge. When I first read this I was extremely moved because it was about the time a woman’s group I was in was bringing out a booklet of poetry based on the theme of woman’s silence, and asked “If women could speak, what language would they choose?”. We so long had been silent, the Voice within us has been cut off, the seeds of Her knowledge frustrated and withered. Today we can cry out in a new frenzy of creation.

Yet also within Gnosticism we see the seeds of Sophia’s takeover and downfall. Another scholar, Rose Arthur 8 analyses the Gnostic documents dealing with Wisdom and refers to the ‘varied roles’ of Sophia. She points out that “in some passages she is in a fallen state”. Indeed she became a “harlot”. Rose Arthur contrasts the differing material on Sophia, and it becomes obvious that the takeover by male supremacy was at work within Gnosticism.

Yet it is also said of her “through reflection without words her universal majesty was perfected”, giving her the tribute of creation through her own unuttered words (in contrast to the male god, who both in the Old and the New Testaments, created the world through his “word”).

There is much more that could be brought forward about the Wisdom Goddesses. But what I want to say refers to them all, and particularly becomes clear from the biblical quotations. Wisdom is the source of knowledge of all kinds – cosmic, magical, mysterious, poetic, healing, intuitive – all these: but also straight ‘out there’ knowledge, about the functioning of matter, medicine, astronomy, astrology, botany, meteorology and so on. This is knowledge that has been raped from women. Men have made it their Own, to such an extent that many women today will have nothing to do with it. So frustrated are they by the male takeover of knowledge and what men have done with it, that they return to what has been termed ‘women’s knowledge’ and have done with the intellectual. But as I have tried to show, all knowledge is woman’s knowledge; if we give away the objective and analytical part of our brains because male supremacy has convinced us there is nothing there for us, we have given away some of our Wisdom, our Sophia, our Hochmah. She is within us, as is Isis and Ma’at, Nisaba and Tiamat. We need to reclaim Wisdom, and Knowledge, not to shun it. We need to combine it with intuition, magic and inspiration as our foremothers did.

Alongside such a reclaiming, we reclaim the nature of harmony with the goddess of nature, and with the universe. Instead of the male domination of an ‘inferior’ element, we look again to our Mother Nature for guidance and we hope to serve her and live in harmony with Her. I see the reclamation of Wisdom/ Hochmah/ Sophia as the Thirteenth Hour, women’s time. If we can reclaim her and her wisdom and knowledge which includes how to live, like Ma’at in truth and harmony, then we shall avert the disaster brought about by male domination theories and practice. The Voice that cries out within us is Her Voice, and it is our Voice.

Isis says “I overcame Fate”. Our strength, our Wisdom can overcome the fate that stupid and evil men’s actions have prepared for us.

Notes and References

1) Frankfort H et al. The Intellectual Adventure of Ancient Man, (Chicago 1946 pp 132-133)

2) From 2nd century CE Hymn quoted in:

The Feminine Dimension of the Divine, Joan C Enqelsman (Philadelphia 1970, pp 64-65)

3) Matthew 11:19.& 23:24

Luke 7:35 & 11:49

1 Corinthians 1:24

Colossians 1:15-20

4) Susan Griffin; Made from this earth (Womens Press, 1982)

5) Francis Bacon 1521-1626

6) Frances Yates; a variety of books

7) Elaine Pagels: The Gnostic Gospels (New York 1979, pp 54ff)

8) Rose H Arthur: The Wisdom Goddess (New York 1984)

A number of these books are available in English editions.

© Asphodel P. Long (Arachne 6, 1987)

http://www.asphodel-long.com/html/list_of_works.html

 old earth tribe ~god  goddess tribe~lost tribe~  kingdom ~new earth tribe
goddess
 norse  goddess – scandinavian (north europe)

 

cancer-goddess

 

slavic goddess (north east europe) kingdom

633__550x450_moon-indigo

tumblr_inline_nj2hhlqbhz1rpd0lz

gaelish pagan scottish goddess  black irish (north west europe) – kingdom
 balletil_570xn-255698248

 

dance-farshchian

 celtic north irish/english pagan goddess  kingdom
 81af0cfdf61275da2110b7792baf2471
  iberian~ goddess~spanish  basque~french pagan, muslim,  berber, protestant (south-west europe) kingdom
 e585bd840d6445ba756ad10bebb1ac731
spanish pagan goddess kingdom
farshchianart_024_by_farshchian
 north african berber goddess

6d7fc445cc8af6bcbd028db3365b3e50Asherah “– Tree Goddess of Hebrew and Arab culture.

 

“AISH” = FIRE, (hebrew).

“Aishah” = Woman,  (hebrew.)

“Fire woman of the ‘Burning Bush’”, the Tree of Life.

“URA” – the inner ‘Awakened fire serpent’.

Trees pulse in rhythm with the Stars, as has been recorded

Of the biological communications of wild growing trees in

Their pulsing entrainment with the stars in the constellation

‘Ursa Major’;  which is called “ASH” in Hebrew.

This tree Goddess bestows “ASHERAH” – 

‘Blessedness ,Happiness, and Fortune’.

 The women went to ‘Sacred groves’ where they worshipped

 The “Asherah”, ‘Tree Mothers’.

Every woman had her own tree that she sat under.

The powerful coursing of life-force ascending within

The tree was embraced  as she leaned her back against

The Sacred tree (mother).

“Ashah” means ‘to heal, to cure’.

“ASH-SHIRA” was for the ancient (and modern) Arab culture

The Star of SIRIUS.

Here is the Tree of Life of the ancients,

In bio-communication with the Stars.

ancient moroccan – (north african) berber goddess

 137c26d8ca4b1e38735c4c456dd8ba54234d514a8a2e19f6f7b496896d8944f4

 

 

ancient muslim goddess

c4b222f5685a0b612467c7fe4bd8fb5df1ffe6b9d8f3b995ba6b647accd74b42

arabtriple

egyptian goddess scota

ancient statue of goddess Isis in india               ancient egytian goddess Isis

Source of the world,that is, our local Universe 

Created by our Binary  Star Mother SIRIUS B.

Three Pole Stars of Sirius  A, B, C.

From the Primordial Womb Waters

Gushing from the Stellar Womb Sirius B

Flow the Cosmic Laws.

The Blue Water Lily Sees; and nutures this seeing…

ancient egyptian goddess

isis1987ccb6a6076b0b79d14fa1faf110885

 

 il_340x270-788663838_p90s
 e2809cel20casto20detallee2809d20el20profeta20josc3a9-20200120-20obras20maestras20de20la20miniatura20persa3b20artista20profesor20mahmud20farshchian20irc3a1n

 

 

wodaabe goddess

d5b62025dfee45bb29b2443e168f3d54-black-goddess-moon-goddess337-wodaabegirl

 

(ancient eastern european) goddess
08fc3ee25952459c2c6b823fa62de6e1
  (ancient -arabic -persian)- north middle east- south middle east goddess

 

 

ancient armenian goddess

farshchianart_022_by_farshchian

 

MARI of the EUPHRATES

 

The city MARI, the temple MARI, the ANUKHI MARI…

 

The Euphrates abounded with the sacred water lily and lotus.

Here was the water garden of MARI;

An open temple filled with the lotuses’ supplications –

Offering their perfumed essences

To their Lady of the erotic waters – MARI.

 

Past Kings ascended by way of Her aromatic essence,

Way of Her Waters,

Way of Her Blood…. this is the Ocean of MARI.

 

Goddess MARI, in turn ever- worshipping

STAR GODDESS ANA, ANU, ANI…

Our sacred binary Star, Mother of our Sun,

Mother of the ANU-KHI !

3ea41c7de37edbce50ed4d22df92b2e035416eb0e7067be4c3f2819bab48d791

 

 

 

acient persian goddess- (middle east) art by Mahmoud Farschian

 

 

 

 

ancient rajastani persian, jain goddess

 

ancient  hindu goddess

ancient thailand goddess (south east asia)

ancient mongolian goddess

 

 

ancient tibetian goddess

kuan-yin113cde9a9676bbdd722bec88c662152605

e333c49d5277c2a1ed14a177b652e5cf

ancient chinese & japanese goddess (east asia)

9da383199564dcf0e644b094d4015b36

water_dragon_2012_by_feng_gao_long-d4nfrcfluis-royo-dead-moon-fantasy-art-8924837-500-328

 

 

ancient  indonesian –  (south east asia) goddess

ancient tahitian  (east east asia) goddess

 

 

Christianity was never a religion, it was life itself that held the most important ethereal and biological secret in human history.

Քրիստոնեությունը երբեք կրոնով չի սկսվել, այլ ինքնին ներկայացրել է կյանքը, որտեղ տեղի են ունեցել մարդկության գաղտնի, ամենակարեւոր, եթերային եւ կենսաբանական պատմական իրադարձությունները (Հայերեն թարգմանությունը ներքեւում)

What is the consequence, danger and prognosis for a nation as great as ours that is led by wolves, hired operatives and fancy diasporan community organizations that are funded to continue spreading the disinformation about the origin of Christ and Orthodox Christianity. Our youth blindly follow popular social figures that generate energy and thrive off uneducated ignorant easily conformed socialites. Genetic science and archaeology does not correlate with the mainstream version of history. The basic science, evidence and ancient engineering formulas professionals and archaeologists promote and use puts Armenian Churches in a much older time frame, and the stories and epics that have been passed down through the books of ancient Native Indian and Meso-Americans, and the lost tribes on every continent do not match the gruesome, deceitful and unnatural version that is told about Christianity. What a disaster, when the world and in particularly Armenians believe the educational systems and words of empires that deny the massacres of Armenian people until this day. The genocidal liars and their war against Orthodox Christianity. The people wholeheartedly obide by, swallow and absorb the lies written and spoken by empires that left Armenians to rott. They follow the footsteps of anti-Christian empires as guidance that deny the holocaust of Armenians that has happened since the 14th century.

Not me, not us, not now, not ever. We will bring you the truth not for fame, power or an agenda, but because we will never forgive ourselves if we do not tell our people the truth about God and what we have understood.

The symbols, meanings, signs, and sacred geometry that is carved on ancient Armenian Churches and Christian heritage is extremely precise, organic and identical to ancient temples all over the world. We have discovered things that reveals the most truthful and extraordinary version of history. Armenia holds secrets and connections to the most secluded and ancient parts of the world, to civilizations you could never imagine and to a divine realm you never even thought existed. The Buddhists, Phoenicians (the original Mediterraneans that all Greek history is copied from), the Incans, Samurais and Mesopotamians had their own time and period in history, yet they all share the same customs, epics and symbolism. The Christians were exactly the same and had their own time, period, sagas and connections to the ancients that carried on the traditions and honoured the divine ancient builders and God Kings and Queens.

It was not until after the 14th century that it was transformed into a “religion”, that the first Bibles began to be widely distributed and altered, that was then dragged into a complex and new world of trade, mystery religions, secret societies and usery which was then passed on through generations of royalty that got weaker, diluted and greedy. It jeopardized the doctrine and transformed Christianity from something so sacred and valuable to something that was left hollow, misunderstood, unguarded and left for dead.

The valleys of South America, the jungles and regions of the old world that were first populated and always built next to lakes, rivers and the sea are the only places in history where the core of human civilizations spread out from. It was in these regions that Armenian-Christian heritage is deeply buried. There are valleys and dominions in Pre-Columbian America and all over the world that are named after Armenia with native Christian tribes that still carry the TRUE Orthodox Christian tenet and ancient legends that we will post about in the future.

The truth will set the soul free. Free from confusion, free from desolation and most importantly free from fear. Armenia is when science, genetics, archaeology and religion line up together to form one truth. The illusion, deception and lie is built without foundation or the essence and entity of God. It floats in and out of the soul leaving the mind and spirit susceptible as it merges with the host, but the minute it is confronted or in the presence of the truth and all its power and glory it shatters, disintegrates and is destroyed because of its darkness and emptiness. Only the light can drive out the darkness.

Ինչպիսի հետեւանքներ կարող են լինել, վտանգ թե նախագուշակում այնպիսի ազգի համար, ինչպիսին մերն է, մի ազգ, որին առաջնորդել են վարձու ահաբեկիչներ եւ սփյուռք համայնքի կազմակերպությունները, ֆինանսավորելով տարածել ապատեղեկատվութուն Հիսուսի եւ ուղղափառ քրիստոնեության ծագման մասին: Երիտասարդությունը կուրորեն հետեւում է հայտնի սոցիալական գործիչներին, որոնք օգտագործում են իրենց ուժն ու եռանդը, որպեսզի այդուհանդերց վերահսկեն սոցիալական ցանցերին հետեւող անկիրթ եւ տգետ անձանց: Գենետիկական գիտությունն ու հնագիտությունը չեն հարաբերակցվում այսօրվա պատմության հիմնական տարբերակի հետ:

Հնագետներն ու մասնագետները խթանում էին հիմնական գիտության ապացույցներն ու հին ինժեներական բանաձեւերը եւ հայկական եկեղեցիներին օգտագործման դնում ավելի հին ժամանակաշրջաններում: Բնիկ ամերիկացիների ու անհայտ կորած ցեղերի մասին պատմություններն ու դյուցազներգությունները, որոնք փոխանցվել են մեզ գրքերի միջոցով, պատմում են իրական ճշմարտությունը քրիստոնեության մասին, ինչն էլ տարբերվում է վերնախավի նկարագրած սարսափելի, նենգ ու անբնական տարբերակից:

Ինչպիսի աղետ, երբ աշխարհը եւ հատկապես հայերը մինչեւ այսօր հավատում են կրթական համակարգերի եւ կայսրությունների խոսքերին, ովքեր ժխտում են հայ ժողովրդի ջարդերի փաստը: Այդ մարդիկ հայերին կործանելու համար հեշտությամբ եւ սրտաբաց ընդունեցին կայսրությունների սուտ խոստումները: Որպես ուղեցույց, նրանք հետեւում են հակահայկական քրիստոնեական կայսրությունների հետքերին, որն էլ իր հերթին հերքում է 14-րդ դարից սկսված հայերի Հոլոքոստը:

Մենք ձեզ կներկայացնենք ողջ ճշմարտությունը, ոչ թե փառքի, իշխանության կամ օրակարգի համար, այլ նրա համար, որ մենք երբեք չենք ների ինքներս մեզ, եթե չփոխանցենք կամ պատմենք մեր ժողովրդին ճշմարտությունը Աստծու մասին եւ այն ամենի, ինչ մենք ինքներս ենք հասկացել:

Խորհրդանիշները, իմաստները, նշաններն եւ սրբազան երկրաչափությունները փորագրված էին հնագույն հայկական եկեղեցիների վրա եւ չափազանց նման էին ամբողջ աշխարհի հնագույն տաճարներին: Մենք հայտնաբերել ենք այնպիսի նմուշներ, որ ներկայացնում են պատմության առավել ճշգրիտ եւ արտահերթ տարբերակը: Հայաստանը հնագույն աշխարհից առանձնանում է ոչ միայն իր խոր հիմքերով եւ գաղտնիքներով, այլ նաեւ այնպիսի ակունքներիով, որի քաղաքակրթությունների մասին աշխարհն անգամ չի պատկերացրել: Պատմության մեջ բոլոր մեծ քաղաքակրթությունները ունեցել էին իրենց սեփական ժամանակը եւ ժամանակահատվածը, սակայն նրանք բոլորն էլ կիսում էին նույն սովորությունե, դյուցազներգությունը եւ սիմվոլիկան: Քրիստոնեաները նույնպես ունեին իրենց սեփական ժամանակը, պատմությունն ու կապը այն հնագույն ժողովուրդերի հետ, որոնք պատվով էին վերաբերվում իրենց սովորություներին, հնագույն շինարարներին, Աստծո թագավորների եւ թագուհիների ավանդույթներին:

Այս ամենը սկսվեց 14-րդ դարից հետո, երբ քրիստոնեական առաքելությունը վերածվեց արհեստական կրոնի, եւ երբ առաջին Աստվածաշունչը սկսեց լայնորեն տարածվել ու փոփոխվել: Քրիստոնեությունը հետագայում ընդգրկվեց բարդ ու նոր աշխարհի արհեստական, կրոնական եւ գաղտնի հասարակությունների մեջ եւ երբ դարերով փոխանցվեց թագավորական սերունդների միջով, դարձավ ավելի ավելի թույլ, մակերեսային եւ ագահությամբ կառավարվող: Այն վտանգեց վարդապետությունը եւ վերափոխեց քրիստոնեությունը այնպիսի սուրբ եւ արժեքավոր բանից, որն իր հերթին առաջացրեց անպաշտպանություն, անհասկացողություն եւ դատարկություն, վերածելով անտեսվածության:

Առաջին բնակեցված վայրերը Հարավային Ամերիկայի հովիտներում, ջունգլիներում ու հին աշխարհի շրջաններում միշտ կառուցվել էին լճերի, գետերի եւ ծովերի կողքին: Սրանք պատմության մեջ միակ վայրերն էին, որտեղից տարածվել էին մարդկային քաղաքակրթությունները: Սրանք այն հին շրջաններից էին, որտեղ թաղված էին հայ-քրիստոնեական ժառանգները: Հին Ամերիկայում եւ ամբողջ աշխարհում կան այնպիսի հովիտներ եւ տերություններ, որոնք կրում են Հայաստան անունը բնիկ քրիստոնեա ցեղերի հետ միասին, եւ միչեւ այսօր պահում են ճշմարիտ ուղղափառ քրիստոնեական հավատամքը եւ հին լեգենդները, որոնց մասին մենք ապագայում կխոսենք:

ճշմարտությունը կազատի հոգին, զերծ պահելով շփոթմունքից, ավերածությունից եւ որ ամենակարեւորը վախից: Հայաստանը դա այն է, երբ գենետիկան, հնագիտությունը եւ կրոնը միասին ձեւավորում են մեկ ճշմարտություն: Պատրանքները եւ սուտը կառուցված են առանց Աստուծո հիմքի կամ էության: Խաբեությունը թողնում է միտքը եւ հոգին ենթակա, բայց երբ դա հակադրվում է զորությամբ եւ ճշմարտության փառքով, այն ոչնչանում է խավարի ու դատարկության մեջ: Միայն լույսն է, որ կարող է հաղթահարել խավարը:

Image may contain: 1 person, text

ancient mayan goddess

stock-vector-vector-of-ancient-american-design-elements-on-white-105035915a20study20of20mesoamerican20religious20symbolism_image001

il_340x270-1161044027_kko8

 ancient peruvian goddess
51f83d48bd84c2ac1f5494d0aa692df0
angitia
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s